arkpark.info

 

ARKPARK.INFO (Palm trees, beach, shore)

 

Halleluja! Loof die HERE uit die hemele; loof Hom in die hoogtes! Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al Sy leërskare! Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre! Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is! Laat hulle die Naam van die HERE loof; want Hy het bevel gegee—en hulle is geskape. En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het 'n wet gegee wat geeneen oortree nie. Loof die HERE van die aarde af—groot seediere en alle dieptes! Vuur en hael, sneeu en damp, stormwind wat Sy woord volbring;
berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleuelde voëls; konings van die aarde en alle volke, vorste en
alle regters van die aarde;
jongelinge en ook jongedogters, oues saam met die jonges— laat hulle die Naam van die HERE loof!Want Sy Naam alleen is hoog; Sy majesteit is oor aarde en hemel! En Hy het ‘n horing vir Sy volk verhef: 'n roem vir al Sy gunsgenote; vir die kinders van Israel,
die volk wat naby Hom is.

Halleluja!
 

Psalm 148

Praise ye the LORD.
Praise ye the LORD from the heavens: praise Him in the heights. Praise ye Him, all His angels: praise ye Him, all His hosts. Praise ye Him, sun and moon: praise Him, all ye stars of light. Praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Let them praise the name of the LORD: for He commanded, and they were created. He hath also established them forever and ever: He hath made a decree which shall not pass.
Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps: Fire, and hail; snow, and vapor; stormy wind fulfilling His word: Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars: Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl: Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:
Both young men,
and maidens; old men, and children:
 Let them praise the name of the LORD:
for His name alone is excellent;
His glory is above the earth and heaven.
He also exalteth the horn of His people,
the praise of all His saints;
even of the children of Israel,
a people near unto him.

Praise ye the LORD.

Psalm 148

 

 
gospelsinger.arkpark.info

 

Jannie Theron: Jannie Theron is 'n talentvolle Suid-Afrikaanse gospelsanger. Hy sing pragtige liedjies soos "The old rugged cross" en "Why me Lord?".

gospelsinger.arkpark.info

Jannie Theron: Jannie Theron is a talented South African gospel singer. He sings beautiful songs like "The old rugged cross" and "Why me Lord".

gospelsinger.arkpark.info

 

 

 
 
borduurland.arkpark.info

 

Borduurland: 'n Mooi versameling ontwerpe vir kunsborduurwerk op produkte soos handsakke, pennesakkies, kombuislinne en so meer. Talle temas is ingesluit soos die natuur, diere, sport, kuns en besondere ontwerpe met Christelike temas soos kruise en engele.

borduurland.arkpark.info

Embroideryland: A lovely collections of designs for art embroidery on products such as handbags, pencil cases, kitchen linen and so on. Numerous themes are included like nature, animals, sports, art and exceptional designs with Christian themes including crosses and angels.

borduurland.arkpark.info

 

 

 

ris.arkpark.info

 

Pieter Mouton: Ri's Werkswinkel in Heilbron waar trekkers, groot voertuie en plaasimplemente diens en herstel word.

ris.arkpark.info

Pieter Mouton: Ri's Werkswinkel in Heilbron where tractors, huge vehicles and agricultural implements are serviced and repaired.

ris.arkpark.info

 

 

 
skilder.arkpark.info

 

Marie Smith: Talentvolle skilder uit die Hantam-kontrei. Die webwerf bevat ook inligting van gastehuise, heerlike resepte, historiese besienswaardighede,
die Tankwa Nasionale Park en
Little Canyon wandelpad.

skilder.arkpark.info

Marie Smith:  Talented artist form the Hantam area. This site includes information about tourist attractions, some guesthouses, tasty recipes,
the Tankwa National Park and
Little Canyon Trail.

skilder.arkpark.info

 

 
findmyfamily.arkpark.info

 

Opsporings: Leonie help met die opsporing van Biologiese ouers en bied ook hulp aan ouers en aangenome kinders.

findmyfamily.arkpark.info

Tracing: Leonie helps with the tracing of Biological Parents and also supports parents and adopted children.

findmyfamily.arkpark.info

 

 
athalia.arkpark.info

 

Athalia Uitreik:
Bied hulp aan oa bejaardes
en gestremdes.

athalia.arkpark.info

Athalia Outreach:
Supplies aid to seniors and special needs persons.

athalia.arkpark.info

 


 

Swallow Software   Kaleidoskoop
   
arkpark.net

 

arkpark.com
     
ARKPARK.INFO © 2007 - 2023